Ubezpieczenia GARD

Wykonujesz wolny i odpowiedzialny zawód – pomagasz innym w ich najtrudniejszych i najważniejszych życiowych problemach? Jesteś lekarzem, lekarzem dentystą? Pielęgniarką? Prawnikiem? Architektem?

Bądź odpowiedzialny nie tylko za innych. Pomyśl o swojej rodzinie, o sobie!

Skorzystaj za pośrednictwem ubezpieczeń GARD z ponad 325 letniego doświadczenia rynku ubezpieczeń specjalistycznych Lloyd’s.

Zaufaj ochronie proponowanej przez Leadenhall Polska Coverhollder at Lloyd’s . Jest ona odpowiedzią na Twoje potrzeby.

To jedne z najbardziej przejrzystych, najkorzystniejszych ubezpieczeń o światowym standardzie.

Logo leadenhall polska – Coverholder at LLOYD'S

Oferta ubezpieczeń proponowanych za pośrednictwem ubezpieczeń GARD –
Leadenhall Polska S.A. Coverholder at Lloyd’s

ubezpieczenie-na-zycie

Ubezpieczenie na życie

Polisa Leadenhall Life zapewnia poczucie bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim.  Polisa jest ochronnym ubezpieczeniem na życie, niepowiązanym z żadnymi produktami inwestycyjnymi. Zapewnia do 10 lat ochrony a jej limit wynosi do 10 mln zł. Zapewniamy szybki dostęp do oferty na wysokie limity oraz przejrzysty zakres ochrony. Zawiera jedynie dwa wyłączenia: wojna i samobójstwo Ubezpieczonego przed upływem dwudziestu czterech miesięcy od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia.

ubezpieczenie-od-untraty-dochodu

Ubezpieczenie od utraty dochodów

Osiągniecie wysokich dochodów wymaga ogrom pracy i wysiłku. Można je szybko utracić z powodu okresowej lub trwałej niezdolności do pracy. Powodem może być choroba, wypadek. Ubezpieczenie Lloyd’s at Coverholder Leadenhall od utraty dochodów zagwarantuje ci świadczenie do 10 mln złotych (suma ubezpieczenia adekwatna do wysokości zarobków i stanu majątkowego – zależna od przychodów osiąganych osobiście z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie). Limit ubezpieczenia to 10 mln złotych.

ubezpieczenie-business

Ubezpieczenie D&O

Polisa D&O to ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem. Adresowana jest dla członków kierownictwa spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń.

Limit ubezpieczenia wynosi do 50 mln złotych (w przypadku samodzielnego ubezpieczenia spółek zarejestrowanych wcześniej niż 2 lata temu limit wynosi do 10 mln. zł). Zaletą ubezpieczenia jest: szybki dostęp do oferty na wysokie limity, zakres ochrony adekwatny dla każdego rodzaju działalności oraz bogaty zestaw dodatkowych zakresów ochrony.

ubezpieczenie-dla-lekarza

Ubezpieczenie dla lekarza

Ubezpieczenie Leadenhall Medica jako Coverholdera Runku Ubezpieczeniowego Lloyd’s, to odpowiedź na specyfikę pracy lekarzy, lekarzy dentystów i pielęgniarek. Pracujących zarówno na tzw. etacie jak i na kontraktach. Ma charakter ochronny. Szczególnego znaczenia nabiera, kiedy choroba, wypadek nie pozwalają Ubezpieczonemu na czasowe wykonywanie swojego zawodu.

Limit ubezpieczenia to 10 mln złotych. Zakres ochrony może obejmować także świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW. Zaletami są: szybki dostęp do oferty na wysokie limity, brak ankiety medycznej i badań przed zawarciem umowy, kompleksowy wybór jej zakresów.

ubezpieczenie-cyber

Ubezpieczenie Leadenhall Cyber

Polisa Ubezpieczenia Leadenhall Cyber to znakomita ochrona bezpieczeństwa informacji, na poziomie światowego standardu Lloyd’s. Jest kompleksowym ubezpieczeniem ryzyka zarządzania informacją i odpowiedzialności za dane klientów, pracowników i osób trzecich.

Obejmuje ochronę ubezpieczeniową w przypadku roszczeń odszkodowawczych związanych z utratą lub ujawnieniem danych oraz pokrycie kosztów konsultantów – ekspertów ds. informatyki śledczej, odzyskiwania danych, prawników oraz konsultantów PR, którzy pomogą w kryzysowej sytuacji. Limit ubezpieczenia wynosi 5 mln złotych.

ubezpieczenie-dla-doradcow

Ubezpieczenie dla doradców podatkowych

Polisa od odpowiedzialności cywilnej zawodowej doradców podatkowych (obowiązkowe -rozporządzenie MF z 4.12.2003 r.). Jej zakres można rozszerzyć m.in. o doradztwo kadrowe,, dodatkowe koszty obrony, odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy, naruszenia praw własności intelektualnej, utratę dokumentów, pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karno-skarbowym lub administracyjnym.

Limity: 10 tys. euro ubezpieczenie obowiązkowe, do 1 mln złotych ubezpieczenie rozszerzające zakres. Zaletą jest szybki dostęp do oferty na wysokie limity.

Ostatnie wpisy

Spory prawne coraz częściej problemem lekarzy

Z każdym rokiem w Polsce przybywa sporów prawnych związanych z medycyną, które rozpatrywane są przez sądy w procesach cywilnych i karnych. Toczy się kilka tysięcy śledztw i postępowań dotyczących:

  • zdarzeń medycznych, błędów medycznych, fałszowania dokumentacji medycznej
 czytaj dalej...

Pin It on Pinterest

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystanie. dowiedz sie więcej!

Strony ubezpieczenia-gard.pl wykorzystują pliki cookies, aby zoptymalizować korzystanie z serwisu (przeczytaj Regulamin Prywatności). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku twojego komputera, zmień ustawienia w swojej przeglądarce gdzie możesz określić warunki ich zapisywania i przechowywania.

zamknij