Dostępne sumy do 50 mln PLN

Ubezpieczenie D&O

Ubezpieczenie D&O dla kadry zarządzającej. Wykonywanie funkcji w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach, podmiotach leczniczych, fundacjach czy stowarzyszeniach, które obejmują najróżniejsze branże, wiąże się z dużym ryzykiem.

Zarządzający biorą na siebie pełna odpowiedzialność osobistą, całym swoim majątkiem, za szkody powstałe po stronie spółki lub innych osób – udziałowców, akcjonariuszy, pracowników, spółdzielców, wierzycieli czy Skarbu Państwa. Ryzyko prawne, wynikające z zawiłego, zmieniającego się nieustannie prawa powoduje, że pełnienie tych funkcji obarczone jest dużym ryzykiem. Zminimalizuj je, korzystając z doświadczeń Rynku Ubezpieczeniowego Lloyd’s, ubezpieczając się polisą D&O.

Dla kogo Ubezpieczenie D&O?

Członków kierownictwa wszelkich spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialnością z wszelkich branż, w tym także branży inwestycyjnej, budowlanej, technologicznej, a także spółdzielni, podmiotów leczniczych, fundacji, stowarzyszeń.

Oferta jest skierowana także do spółek zarejestrowanych wcześniej niż dwa lata temu.

 

Zakres ochrony

Ubezpieczenie odpowiedzialności z tytułu zarządzania spółką lub innym podmiotem:

Klauzula A
– odpowiedzialność członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
Klauzula B
– zwrot zarządzanej spółce kosztu odszkodowania z tytułu odpowiedzialności członków kierownictwa za szkody wyrządzone w związku z zarządzaniem
Klauzula C
– odpowiedzialność spółki za czyny bezprawne pracodawcy (employment malpractice insurance)
Klauzula D
– koszty obrony spółki
Klauzula E
– odpowiedzialność z tytułu czynów bezprawnych dotyczących programów świadczeń pracowniczych
Klauzula F
– odpowiedzialność spółki z tytułu obrotu papierami wartościowymi spółki
Klauzula G
– utrata danych lub dokumentów w związku z błędami w zarządzaniu

Katalog rozszerzeń:

 • Kierownictwo spółką zewnętrzną
 • Koszty dochodzenia
 • Koszty obrony w sprawach szkód na mieniu i na osobie
 • Koszty obrony dobrego imienia
 • Ochrona aktywów i wydatki niezbędne dla pozostawania na wolności
 • Grzywny i kary administracyjne lub cywilne
 • Koszty wsparcia psychologicznego w związku z roszczeniem dotyczącym błędów w zarządzaniu
 • Koszty stawiennictwa
 • Koszty zdarzenia kryzysowego w spółce
 • Nadwyżkowe koszty obrony dla członków kierownictwa
 • Dodatkowy limit dla członków organów nadzorczych

Zalety

 • Szybki dostęp do oferty na wysokie limity
 • Zakres ochrony adekwatny dla każdego rodzaju działalności
 • Bogaty zestaw dodatkowych zakresów ochrony

Limit – do 50 milionów złotych

W przypadku samodzielnego ubezpieczenia spółek zarejestrowanych wcześniej niż 2 lata temu do 10 mln PLN.

Pin It on Pinterest

Ta strona wykorzystuje pliki cookie, korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystanie. dowiedz sie więcej!

Strony ubezpieczenia-gard.pl wykorzystują pliki cookies, aby zoptymalizować korzystanie z serwisu (przeczytaj Regulamin Prywatności). Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na dysku twojego komputera, zmień ustawienia w swojej przeglądarce gdzie możesz określić warunki ich zapisywania i przechowywania.

zamknij